Segmentatie

Uitleg:

 

Segmentatie is een veelgebruikte techniek om het risicoprofiel van de klant te bepalen.

 

Deze techniek is gebaseerd op criteria die het resultaat zijn van statistische studies die een verband leggen tussen het aantal en/of de ernst van de schadegevallen en de kenmerken van een persoon en/of een goed.

 

Zo wordt voor elke te verzekeren persoon en/of zaak een risicoprofiel opgesteld. Op basis van dit profiel wordt vervolgens een nieuwe zaak geweigerd of aanvaard en worden de premie en de verzekeringsvoorwaarden vastgesteld.

 

In het belang van de transparantie ten opzichte van de consument (in de zin van de wet van 04.04.2014), publiceren wij de segmentatiecriteria die wij gebruiken voor de volgende contracten.

 

Segmentatiecriteria:

 

RB VOERTUIG (particulier & bedrijf)

 

TYPE: het type voertuig is van invloed op de prijsstelling; uit de schadeobservatie blijkt dat bepaalde voertuigtypes vaker en/of met ernstiger schadegevallen gepaard gaan.

GEBRUIK: het gebruik van het voertuig is van invloed op de prijsstelling; uit de schadeobservatie blijkt dat er bij bepaalde vormen van gebruik vaker en/of ernstiger schade optreedt doordat het risico hoger is.

SCHADEVERLEDEN VERZEKERINGNEMER GEDURENDE 5 JAAR: de in het verleden opgedane schade-ervaring is een indicator voor de kwaliteit van het risico met betrekking tot het verleden en de meest geschikte prijsstelling.

SANERINGSMAATREGEL VAN DE VERZEKERINGNEMER 3 JAAR: is een indicator van de kwaliteit van het risico ten opzichte van het verleden en de meest geschikte prijsstelling.

 

RB PRIVÉLEVEN

 

FORMULE: alle

SCHADEVERLEDEN VERZEKERINGNEMER GEDURENDE 5 JAAR: de in het verleden opgedane schade-ervaring is een indicator voor de kwaliteit van het risico met betrekking tot het verleden en de meest geschikte prijsstelling.

SANERINGSMAATREGEL VAN DE VERZEKERINGNEMER 3 JAAR: is een indicator van de kwaliteit van het risico ten opzichte van het verleden en de meest geschikte prijsstelling.

 

RB WONING (particulier & bedrijf & mede-eigendom)

 

FORMULE: Alle

TYPE WONING: hoofdverblijfplaats, secundaire verblijfplaats, andere Belgische verblijfplaats, andere buitenlandse verblijfplaats – de aard en de plaats van de verblijfplaats zijn van invloed op de prijsstelling.

TYPE WONING: is van invloed op de prijsstelling; uit de schadeobservatie blijkt dat bepaalde woningtypes vaker en/of met ernstiger schadegevallen gepaard gaan.

TYPE WONING: Eengezinswoning Appartement Meergezinswoning, mede-eigendom, commercieel gebouw, industrieel gebouw.

De kenmerken eigen aan de te verzekeren goederen zoals het gebruik, het aantal wooneenheden, de oppervlakte, de waarde van de wederopbouw … dit criterium is gerechtvaardigd door het feit dat, op basis van statistieken, is aangetoond dat deze elementen een invloed hebben op de frequentie of de ernst van toekomstige schadegevallen.

SCHADEVERLEDEN VERZEKERINGNEMER GEDURENDE 5 JAAR: de in het verleden opgedane schade-ervaring is een indicator voor de kwaliteit van het risico met betrekking tot het verleden en de meest geschikte prijsstelling.

SANERINGSMAATREGEL VAN DE VERZEKERINGNEMER 3 JAAR: is een indicator van de kwaliteit van het risico ten opzichte van het verleden en de meest geschikte prijsstelling.

 

RB PROFESSIONEEL & RB BEDRIJF & RB LANDBOUW 

 

FORMULE: Alle

BEROEPSKLASSE: de beroepsklasse bepaalt de blootstelling aan risico’s; niet alle beroepen zijn in dezelfde mate blootgesteld.

AANTAL WERKNEMERS: het aantal werknemers bepaalt de blootstelling aan het risico, de grootte van het bedrijf beïnvloedt de blootstelling aan het risico.

OMZET: bepaalt en beïnvloedt de blootstelling aan het risico.

AANTAL VESTIGINGEN: het aantal vestigingen bepaalt de blootstelling aan het risico, de grootte van het bedrijf beïnvloedt de blootstelling aan het risico.

GROOTTE VAN DE VESTIGING: Oppervlakte; dit criterium is gerechtvaardigd door het feit dat, op basis van statistieken, is aangetoond dat deze elementen een invloed hebben op de frequentie of de ernst van toekomstige schadegevallen.

SCHADEVERLEDEN VERZEKERINGNEMER GEDURENDE 5 JAAR: de in het verleden opgedane schade-ervaring is een indicator voor de kwaliteit van het risico met betrekking tot het verleden en de meest geschikte prijsstelling.

SANERINGSMAATREGEL VAN DE VERZEKERINGNEMER 3 JAAR: is een indicator van de kwaliteit van het risico ten opzichte van het verleden en de meest geschikte prijsstelling.